Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nauticat regatta

The 15th Nauticat World Sailing Regatta

The 15th edition of the Nauticat regatta in Finland will take place between 8.-10.7.2011 at Airisto!
Nauticat kappseglingen arrangeras nu för 15nde gången i Finland på Erstan mellan 8.-10.7.2011!
Nauticat regatan 15 kilpailu järjestetään  8.-10.7.2011 välisenä aikana Airistolla!

For more information: / För mer detaljerad information: / Tarkempaa tietoa:

Nauticat Club Finland
Markku Lindström
markku.lindstrom@kolumbus.fi
+358408485000

Welcome! Välkomna! Tervetuloa!